Tổng đài – Bộ đàm

Tổng đài – Bộ đàm

 

bo-dam-cam-tay-IRADIO-IR-668


Bộ Đàm Cầm Tay IRADIO IR-668

800.000 đ
900.000 đ

bo-dam-kenwood-tk-3170


Bộ Đàm KENWOOD TK-3107

1.650.000 đ
1.700.000 đ

bo-dam-kenwood-tk-2000


Bộ Đàm KENWOOD TK-2000

1.880.000 đ
2.100.000 đ

bo-dam-kenwood-tk-3102s


Bộ Đàm KENWOOD TK-3102S

1.200.000 đ
1.300.000 đ

Rate this page