Công trình lắp đặt

Cùng hòa nhập chúng tôi để đảm bảo tương lai

Cùng hòa nhập chúng tôi để đảm bảo tương lai

Từ ngày 05/12 đến 12/01/2020, Quý Đại Lý mua 2 đầu ghi hình Samtech bất kỳ sẽ được tặng camera Samtech Full HD 2.0Megapixel thế hệ mới tại hệ thống camera FUDA trên toàn quốc. Không ngừng nâng cao...

Đi picnic cùng chúng tôi

Đi picnic cùng chúng tôi

Từ ngày 05/12 đến 12/01/2020, Quý Đại Lý mua 2 đầu ghi hình Samtech bất kỳ sẽ được tặng camera Samtech Full HD 2.0Megapixel thế hệ mới tại hệ thống camera FUDA trên toàn quốc. Không ngừng nâng cao...

Cơ hội đi du lịch thái lan

Cơ hội đi du lịch thái lan

Từ ngày 05/12 đến 12/01/2020, Quý Đại Lý mua 2 đầu ghi hình Samtech bất kỳ sẽ được tặng camera Samtech Full HD 2.0Megapixel thế hệ mới tại hệ thống camera FUDA trên toàn quốc. Không ngừng nâng cao...

Khuyến mãi Camera Vantec

Khuyến mãi Camera Vantec

Từ ngày 05/12 đến 12/01/2020, Quý Đại Lý mua 2 đầu ghi hình Samtech bất kỳ sẽ được tặng camera Samtech Full HD 2.0Megapixel thế hệ mới tại hệ thống camera FUDA trên toàn quốc. Không ngừng nâng cao...

HOT ! Dòng camera IP mới giá siêu tốt từ HIKVISION

HOT ! Dòng camera IP mới giá siêu tốt từ HIKVISION

HOT ! Dòng camera IP mới giá siêu tốt từ HIKVISION...

Đặt mua